mco+ logo mco+ logo
MCO+ Venlo GreenPark

Assen sensor Kenniscampus

Assen ontwikkelt zich tot een belangrijk kenniseconomisch centrum met name op het gebied van sensortechnologie. In AssenZuid ontstaat Sensorport, de kenniscampus waar onderwijs, onderzoek en ondernemers samenkomen. Met deze clustering willen we dat meer bedrijven kiezen voor Assen Zuid en daarmee zorgen voor meer kennisintensieve werkgelegenheid. Met Sensorport wil Assen definitief haar reputatie vestigen als sensorstad.

MCO+ voert in opdracht van de Gemeente Assen, de provincie Drenthe en Sensor Universe een haalbaarheidsstudie uit naar de inrichting en positionering van een Sensor Kenniscampus Assen. Deze campus vormt een van de key-clusters in Noord nederland, naast de kenniscampus watertechnologie Leeuwarden en Eenrgy value Groningen. Interviews met stakeholders zoals Incas 3, Sensor Universe, Sensor City, Hit, Astron, Rijksuniversiteit Groningen, NAM e.a. moeten leiden tot een eerste intentie tot samenwerking.

Terug naar beginpagina.

MCO+ Het Bat 5
6211 EX Maastricht